Articles

Projekty EÚ

1. Automatizácia obracačov PH vrátane automatizovanej vymáčky jačmeňa na linku PH

    Aktualizácia výzvy č.1

    Aktualizácia výzvy č.2

    Aktualizácia výzvy č.3

    Záznam z prieskumu trhu

    Zmluva o dielo

2. 313012C699 - Diverzifikácia výroby v spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

3. 313031F567 - Automatizácia sladových síl

4. 313012X427 - Inteligentné inovácie v spoločnosti LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.

 

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Súťažné podklady LYCOS

 

JED formulár LYCOS

 

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 113 až 115 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

2017.02.17 sch_2_ASSTT

2017.02.17 sch_ASSTT

JED-formular LYCOS_DM

Sutazne podklady LYCOS_DM

TT ASS1 technicka sprava